ca | es | en

José Luis Martín Ramos


José Luis Martín Ramos (Barcelona, 1948)

Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona

Ha estat director de l’Arxiu d’història del socialisme de la Fundació Rafael Campalans, codirector de la revista L’Avenç i director de la revista Historiar

Publicacions principals:

Els origens del PSU de Catalunya (1930-1936). Barcelona, 1977.

Historia del socialismo español (1939-1977), Barcelona, 1989.

“El socialismo español” apèndix a l’edició espanyola de D. Sassoon, Cien años de socialismo, Barcelona, 2001.

Rojos contra Franco (Història del PSUC, 1939-1947), Barcelona, 2002.

“Governació”, capítol IV de Generalitat de Catalunya. Obra de govern, 1931-1939. Barcelona, 2006.

Historia de la UGT. Entre la revolución y el reformismo, 1914-1931, Madrid, 2008.

“El PSUC. El partido del Frente Popular”, ponencia presentada al Primer congrés d’història del PSUC i publicada a: Giaime Pala (edició a cura de), PSU de Catalunya.70 anys de lluita pel socialisme. Materials per a la història. Barcelona, 2008.

Actualment està treballant en la història de Catalunya durant la guerra civil, en particular en l’evolució del Front Popular.

Obres

1 resultat
Quí som | Contacte | Legal | Crèdits