ca | es | en

Autors

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
22 resultats, ensenyant del 1 al 20

Antonie Pannekoek

Teòric marxista i astrònom neerlandès (Vaassen 1873-Wageningen 1960). Doctor en astronomia per la universitat de Leiden (1902) i professor en la universitat d'Amsterdam (des de 1925), va realitzar diversos treballs sobre la Via Làctia. En 1901 es va adherir a la socialdemocràcia neerlandesa, en la qual va formar un grup d’esquerra, que es va constituir en partit separat, el S.D.P. (1909). De 1906 a 1914 va residir a Alemanya, on va ensenyar història del materialisme en l’escola del partit, activitat que li va ser prohibida per la policia prussiana. A partir de 1909, en Bremen, va col·laborar en la Bremer Bürgerzeitung, Òrgan de l’esquerra. En 1912 va mantenir una polèmica amb Kautsky sobre l’acció de masses. En 1915 va estar al costat dels bolchevics en el moviment del Zimmerwald. Va ser un dels redactors del òrgan de l’esquerra Vorbote i va col·laborar també amb Arbeiterpolitík, el de la extrema esquerra de Bremen. Partidari de la revolució d'octubre, va analitzar a partir de llavors l’experiència dels soviets, dels consells obrers a Alemanya i dels consells de les fàbriques. Va ser un dels fundadors del Partit comunista neerlandès. En 1946 va publicar la seva obra principal, Els consells obrers.

Gran Enciclopedia Larousse, Barcelona, 1989, p. 8259

Carlos Pérez Soto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Pérez Soto (Santiago de Chile, 6 de octubre de 1954) es un profesor de Física chileno, docente de varias universidades e investigador en Ciencias Sociales, autor de obras en un amplio espectro temático: Filosofía de la Ciencia y Epistemología, Filosofía Política y Marxismo, Historia de la danza y Antipsiquiatría.

En 1972 ingresó a la Facultad de Educación de la Universidad de Chile, a la carrera de pedagogía en física en la Universidad de Chile y obtuvo en 1979 el título de Profesor de Estado en Física, su único grado académico formal. Aunque inició sus estudios en una época de auge de la participación política del movimiento estudiantil durante el gobierno de Salvador Allende, la mayor parte de su vida de estudiante transcurrió durante los años de la dictadura militar chilena.

Entre 1975 y 1999 trabajó como profesor de física de enseñanza media en liceos y colegios de Santiago.

Comenzó a ejercer la docencia en la educación superior en 1984, en el Instituto de Arte y Ciencias Sociales que agrupaba a intelectuales opositores a la dictadura de Pinochet y que en 1991 se convirtió en la Universidad ARCIS. Continuó como profesor universitario dando cursos sobre epistemología y filosofía de la ciencia en escuelas de Psicología, primeramente en la Universidad Diego Portales y en seguida en la Universidad de Chile. A fines de la década de los '80 ya era muy conocido entre estudiantes y académicos por su enfoque crítico, sus análisis marxistas y sus propuestas políticas concretas. En este contexto recibió invitaciones a dar cursos y conferencias en numerosas universidades chilenas, de modo que los años que siguen se caracterizan por una intensa actividad docente.

Como intelectual marxista ha sido entrevistado por la prensa de izquierdas con alguna frecuencia, principalmente porque ha hecho aportes teóricos relevantes para la discusión política. En el contexto del movimiento estudiantil de 2011 y 2012 participó activamente, aportando análisis y propuestas para la transformación del modelo educativo chileno. Su análisis de clases del tipo de sociedad que se configura bajo modelo económico neoliberal, ha despertado el interés de organizaciones internacionales para dar conferencias sobre este tema.

También entre los estudiosos de Hegel, así como de la recepción de Hegel y Marxen la Escuela de Frankfurt, principalmente Herbert Marcuse, Carlos Pérez es un conferencista habitual de encuentros internacionales. A la vasta actividad docente en cursos regulares y electivos de las universidades, se suma una serie de seminarios semestrales libres que viene realizando desde 2009 sobre la Fenomenología del espíritu de Hegel, sobre marxismo y psicoanálisis, teoría crítica del derecho, historia del marxismo, Carl Sagan: Introducción a la filosofía natural actual.

Comisión del Comité Central del PCE

La Historia del PCE ( versión abreviada) fué publicada en 1960 y escrita por una comisión del Comité Central de dicho partido formada por Dolores Ibárruri, Manuel Azacárate, Luís Balaguer, Antonio Cordón, Irene Falcón y José Sandoval.

Francesc Pi i Margall

Francesc Pi i MargallBarcelona, 1824 - Madrid, 29 de novembre de 1901
Polític republicà. Fill d'un obrer del tèxtil, després de passar pel seminari (1831-37), estudià dret i formà part de la Societat Filomàtica (1841). Autor el 1842 de Cataluña, primer i únic volum de La España Pintoresca, s'instal·là el 1847 a Madrid. A la mort de Piferrer escriví part del segon volum de Catalunya i el de Granada dels Recuerdos y Bellezas de España (1848-52). La inicial dedicació als temes artístics i històrics s'acomplí amb la publicació, el 1851, de la Historia de la Pintura i d'Estudios sobre la Edad Media, obres polèmiques i de crítica del cristianisme que foren condemnades pel bisbat i prohibides per la censura. La seva intervenció destacada en la vida política començà el 1854 en el partit democràtic. Durant la revolució del juliol d'aquell any intentà ja donar al moviment uns continguts doctrinals i econòmics (a través del full "El Eco de la Revolución"), i al mateix objectiu respongué la publicació poc després de La Reacción y la Revolución (1854). Influït fonamentalment per Hegel, Rousseau i Proudhon —encara que el seu federalisme pactista fos independent de la influència proudhoniana—, assenyalà la contradicció entre una llei del progrés, fatal i d'acció continuada, i l'actuació de la "reacció" (la tradició, l'autoritat, l'església, la monarquia). En especial la monarquia, per mantenir-se, havia d'aixafar la sobirania de l'individu; només en la república federal, el "contracte lliure" o el remet('','','','pacte')pacte permetia de substituir l'autoritat com a base de les relacions socials. El seu programa reformista es concretava a preconitzar la reconstrucció administrativa de les regions històriques com a estats autònoms i l'arraconament de l'església i de l'exèrcit. Cofundador de "La Razón" (1856), redactor de "La Discusión" (1857-59) i, finalment, director d'aquesta (1864), procurà desenvolupar un reformisme econòmic, només enunciat en La Reacción y la Revolución. En especial, contra l'individualisme liberal de Castelar, el seu ideari "socialista" defensà l'intervencionisme estatal o de la col·lectivitat en la vida econòmica sense negar però la propietat privada. Exiliat a París en 1866-68, aprofundí el coneixement de Proudhon —del qual traduiria la major part de les obres importants a partir del 1868— i alhora que reafirmava l'anterior federalisme pactista trencà amb els caps dretans del partit democràtic. No tornà a Espanya fins al febrer del 1869, quan fou elegit diputat a corts per Barcelona (ho seria ininterrompudament fins el 1873), i a partir del 1870 el seu paper fou hegemònic dins la direcció del remet('','','','Partit Republicà Democràtic Federal')Partit Republicà Democràtic Federal. Preocupat sobretot per impedir el retraïment parlamentari i mantenir dins el partit la seva teoria del pacte, no pogué evitar, després dels fracassos electorals dels anys 1871 i 1872, un constant i alternatiu atac de la dreta benvolent i l'esquerra intransigent, sense aconseguir la formació d'un centre majoritari. Sota la Primera remet('','','','República Espanyola')República Espanyola defensà una política d'estricte compliment d'un programa legalista: eleccions a corts constituents que devien aprovar ràpidament una constitució federal. Ministre de la governació (febrer-juny del 1873), el seu prestigi assolí el punt més alt per l'abril, quan desféu l'intent de cop d'estat dels radicals, però com a cap del poder executiu (11 de juny — 18 de juliol) no pogué evitar l'esclat del remet('','','','cantonalisme')cantonalisme, i en negar-se a una repressió recolzada en l'exèrcit, la seva posició esdevingué insostenible. Intentà posteriorment una reconstrucció de l'aliança centreesquerra (setembre del 1873 i gener del 1874), però el cop d'estat del general Pavía n'impedí la realització. Restaurada la monarquia, publicà Las Nacionalidades (1876), on féu un considerable esforç per concretar les seves teories federals en el cas espanyol i fugint de l'idealisme de La Reacción y la Revolución utilitzà una metodologia empírica. Després d'encapçalar la reorganització del Partit Republicà Democràtic Federal a partir del 1880, fou l'autor del projecte de constitució federal del 1883 i del programa del partit del 1894. Amb els anys, s'aguditzà la seva inflexibilitat doctrinal; fou una personalitat admirada per la seva honestedat i coherència, però no exercí una directa influència política. Assolí tanmateix un gran ressò la seva campanya, des d'"El Nuevo Régimen" (periòdic que fundà a Madrid el 1890) i des de les corts (on tornà els anys 1886, 1891 i 1893), a favor de la independència de Cuba. El trencament amb Valentí Almirall el 1881 el marginà en part del catalanisme, però no deixà d'ésser-ne el quasi únic defensor de Madrid estant. El 1901, poc abans de morir, presidí els Jocs Florals de Barcelona. Fou potser el més important ideòleg i defensor de la no realitzada revolució democràtica burgesa del s XIX a l'estat espanyol i el seu pensament fou a la fi especialment influent en el catalanisme esquerrà i en l'anarquisme. Els principals escrits seus dels darrers anys foren recopilats per Gabriel Alomar amb el títol d'Articles (1908) i per Rovira i Virgili amb el de La Qüestió de Catalunya (1913). Per la seva banda, els anarquistes reivindicaren sobretot La Reacción y la Revolución. Altres obres importants seves foren La República de 1873 (1874), justificativa de la seva actuació aquell any, Historia General de América (1878) i Las luchas de nuestros días (1890).

(Enciclopèdia Catalana, http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0019099, 25/5/2008)

Josep PeiratsJosep Peirats i Vallsla Vall d'Uixó, Plana Baixa, 1908 - Barcelona, 21 d'agost de 1989


Anarcosindicalista. Membre de les Joventuts Llibertàries de Catalunya i redactor de "Ruta", destacà durant la guerra civil de 1936-39 per les seves posicions d'anarquisme intransigent. Exiliat després per Amèrica i Europa, col·laborà en gairebé totes les publicacions llibertàries —emprant entre d'altres els pseudònims de Jazmín i Fraternal Lux—, es mantingué fins el 1961 prop de la CNT "apolítica" i fou director de "CNT" i membre del secretariat intercontinental del MLE. Posteriorment trencà amb la tendència encapçalada per Frederica Montseny i Germinal Esgleas. Autor d'alguns fullets abans del 1939 (Glosas anárquicas, 1934; Para una nueva concepción del arte; Lo que podría ser un cinema social, 1935; Los intelectuales en la revolución, 1937), a l'exili continuà la producció publicista amb Estampas del exilio en América (1950), La Sión hispánica (1961), Examen crítico-constructivo del movimiento libertario español (1967), etc. És sobretot notable la seva història de la CNT, La CNT en la revolución española (1952-53, 3 vols., amb diverses reedicions posteriors), obra partidista però bàsica. Posteriorment publicà també una versió més abreujada: Los anarquistas en la crisis política española (1964). Després de la mort del general Franco, tornà a l'estat espanyol.

(Enciclopèdia Catalana, http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0019099, 25/5/2008)

 

Karl Polanyi

Nació el 25 de octubre de 1886, en Viena, y falleció el 23 de abril de 1964, en Pickering, Canadá.

En Budapest Polanyi fundó el club radical Galilei, el cual ejerció una gran influencia en la vida intellectual húngara. Se graduó en derecho en 1912 y sirvió como official de caballería durante la Primera Guerra Mundial. Acabada la guerra contribuyó a la fundación del Partido de los Ciudadanos Radicales de Hungría, y poco después tuvo que abandonar el país por motivos políticos. Después de trabajar en Viena como periodista en temas económicos (1924-1933) se trasladó a Gran Bretaña, para luego viajar a los EE.UU. en 1940, donde se desempeñó como profesor de economía en la Universidad de Columbia (1947-1953).

Polanyi no fue un economista convencional que se preocupó del análisis del desarrollo estudiando el funcionamiento de la totalidad de las relaciones económicoas en diversos contextos sociales, lo que le exigió realizar estudios históricos y antropológicos muy exhaustivos; lo que le condujo a realizar estudios históricos y antropológicos muy detallados. Produjo tres obras en las que consideró a la economía de mercado como una forma especial de organización social. La gran transformación (1944) se centró en el desarrollo de esa economía de mercado en el siglo XIX, opinando que era un tipo de economía que producía tal división social que no tenía futuro a largo plazo. El segundo volumen, Comercio y mercados en los primeros imperios (1957, escrito en colaboración), se ocupó de las socedades sin mercado. Polanyi desarrolló un marco conceptual para loo que el denominó economías no mercantiles. Su trabajo final, publicado después de su muerte, fue Daomey y el tráfico de esclavos (1966), en el cual analizó la estructura económica del estado exportador de esclavos.

Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. 30 2008

<http://www.britannica.com/eb/article-9060584>.

Kostas Papaioannou

Las inquietudes intelectuales de K. Papaioannou (Volos, 1925 - París, 1981) se desplegaron a través de diferentes estudios sobre arte (griego clásico, bizantino y ruso) y sobre, muy especialmente, Hegel, Marx y el marxismo, un conjunto temático del que se ocupó en sucesivos ensayos, nunca acompañados por el propósito de culminarlos mediante la elaboración de un opus maximum. De haber sido así, es probable que se hubieran puesto de manifiesto con una acuidad mayor de la que se aprecia en algunos de los textos dispersos que se decidió a publicar en vida, las cualidades advertibles –no siempre presentes en el ámbito de la historia de las ideas en el que trabajó de preferencia – en tales trabajos: erudición archivística, atención al detalle histórico, penetración interpretativa, discusión filosófica de textos teoréticos y rigor expositivo.

Con toda seguridad, se trata de las cualidades que más habrán contribuido a que el nombre y la obra de K. Papaioannou, al mantenerlos relativamente a salvo del inevitable desgaste padecido por otros autores - mucho menos exigentes que él en la utilización de recursos intelectuales honestos para intervenir en los debates ideológicos de la época-, prosiga siendo referencia ineludible tanto en el terreno de los estudios hegelianos como en el de los marxianos.

Resistente durante los años más trágicos de la Grecia contemporánea (invasión hitleriana, guerra civil), un joven K. Papaioannou optará finalmente por abandonar su país natal acogiéndose, en calidad de becario, a una oferta de ampliación de estudios en el Hexágono financiada por el Instituto francés de Atenas. En diciembre de 1945, embarca en el “Mataroa” junto a otros muchos becarios, algunos de ellos destinados a tener un activo papel en la vida intelectual y política de la post-guerra francesa (K. Axelos, C. Castoriadis…).

Ya instalado en París, K. Papaioannou se convierte en un exiliado permanente. Durante más de veinte años dedicará gran parte de su tiempo y esfuerzo al estudio de Marx y del marxismo, actividad que terminará por acreditarlo como un sólido experto en el conocimiento de la filosofía hegeliana y en el de la compleja relación que Marx estableció con ella, así como en un competente marxólogo dispuesto a cuestionar algunas de las especulaciones meta-marxianas que estaban hallando favorable acogida en determinados círculos de la intelligentsia francesa de la época (J-Y. Calvez, M. Merleau-Ponty…). En años posteriores, procederá a rechazar igualmente las aportaciones de L. Althusser, juzgadas como un nuevo avatar de la tradición cientifista, respecto a la cual K. Papaioannou nunca dejará de mostrar un ostensible distanciamiento. Consideraba insostenible la idea de que se habrían dado dos Marx, separados ambos por la ruptura con Hegel (un Marx filósofo de la alienación y un Marx materialista dialéctico). Más adelante, y siempre a contracorriente de las modas, no ocultará su desagrado ante los productos mediáticos surgidos de la llamada “nouvelle philosophie”.

Pese a lo apuntado líneas arriba en relación a las cualidades advertibles en los textos de K. Papaioannou, no cuesta suponer que para los lectores actuales de algunos de ellos la activa implicación del filósofo e historiador en la confrontación ideológica sobrevenida con la guerra fría puede contribuir no poco a desdibujar, cuando no a desvalorarla por completo, la relevancia de sus aportaciones. Ciertamente, ni en la época ni en las siguientes décadas ningún favor habría de hacerle a su autor el hecho de que un buen número de esas aportaciones salieran a luz en publicaciones (Le Contrat social, dirigida por el último B. Souvarine; Preuves, muy próxima a R. Aron…) donde bolchevismo, estalinismo y post-estalinismo son presentados en ocasiones dentro de un sesgado marco unitario, escasamente dado a incluir análisis matizados o diferenciales.

En tales publicaciones (en algún caso no exentas de ayuda económica por parte del Departamento de Estado norteamericano), solían coincidir intelectuales y posicionamientos políticos de distinta procedencia y textura (herederos del menchevismo, liberales y socialdemócratas atlantistas, excomunistas, etc.), todos ellos mancomunados, no obstante, por una viva detestación de la realidad soviética, en su conjunto interpretada como epítome del totalitarismo, concepto escurridizo donde los haya, pero concepto clave en el turbio laborar propagandístico de los talleres amanuenses de la época.

K. Papaioannou se definía a sí mismo como un “aronista de izquierdas”. Valga lo que valga el oxímoron, es innegable que muchos de los argumentos que podemos encontrar en sus textos responden a precauciones instiladas por R. Aron, muy en singular la de que es aconsejable evitar que en cualquier estudio de intención interpretativa la confusión entre la parte y el todo llegue a alcanzar proporciones abusivas.

Sin embargo, es innegable que la fascinación que sentía por Marx, en quien veía, por sistemático y contradictorio a un tiempo, a uno de los pensadores más esenciales de la modernidad, no puede desligarse de la que asimismo sentía respecto a la, según él, pulverización de que habían sido históricamente víctimas las aspiraciones más dignas y respetables contenidas en el legado marxista, una realidad de cuyas más duraderas consecuencias K. Papaioannou hacia directos responsables tanto al bolchevismo como a la ideología que él conceptuaba como orgánica del mismo: el marxismo-leninismo.

Bibliografía mínima:

- K. Papaioannou, Hegel et Marx. L´interminable débat, Éditions Allia, Paris, 1999

- K. Papaioannou, De Marx et du marxisme, Gallimard, Paris, 1983 (versión española en FCE, México, 1991)

Fuentes complementárias:

- S. Jollivet, C. Premat et M. Rosengren, Destins d´exilés. Trois philosophes grecs à Paris. Kostas Axelos, Cornelius Castoriadis, Kostas Papaioannou, Éditions Le Manuscrit, s/l, 2011

- R. Aron, prefacio a K. Papaioannou Du Marx et du marxisme, op. cit. (pp. 7-27)

 

Milcíades Peña

Milcíades Peña (1933-1965) fue uno de los más agudos y rigurosos marxistas argentinos, que en su corta vida dejó un notable conjunto de estudios y debates, especialmente sobre historia política y económica argentina.

Comenzó como militante en el morenismo, un grupo trotskista. Luego se aleja de la militancia para convertirse en un historiador profesional. En 1958 da un curso sobre Marx en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, curso que luego aparece como libro: Introducción al pensamiento de Marx. Allí presenta a un Marx humanista e historicista, centrándose en la problemática de la dialéctica histórica, la alienación y el sujeto. Por entonces, el marxismo se renovaba a nivel mundial, Peña participó en esa renovación en la Argentina.

Implacable con la atmósfera de pedantería y aislamiento de los círculos académicos, jamás aceptó el juicio sumario hacia los intelectuales por parte de la mayoría de las organizaciones de izquierda de su tiempo. Esta ubicación lo transformó en una rara avis, un curioso ejemplar de marxista: despreciado por los intelectuales por su carácter autodidacta y su compromiso con la política revolucionaria, era considerado a su vez, por muchas corrientes políticas militantes, un mero intelectual.

 

Contra las visiones que consideraban el marxismo o bien como una teoría y nada más, o bien como esencialmente una ideología política, Peña rescata, de las fuentes del propio Marx y en consonancia con las más fecundas interpretaciones del marxismo del siglo XX (entre las que Peña destaca especialmente las de Henri Lefebvre, Korsch y el primer Lukács), el múltiple carácter del marxismo, que no se agota en una sola faceta. Por eso define al marxismo provisoriamente, en una primera etapa de la investigación, pero como una base sólida, de la siguiente manera: 1) Una concepción general y total del hombre y del universo; 2) en función de esa concepción del mundo, una crítica de la sociedad en que nació el marxismo, la sociedad capitalista; 3) en función de esa crítica, como resultado de esa crítica de la sociedad capitalista, es una política, un programa de acción para la transformación revolucionaria de la sociedad, para la creación de un nuevo tipo de relación entre los hombres.

Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR)

 

El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR) (en ruso, fue fundado en 1898 en Minsk, cuando se reunieron en su primer congreso diversas organizaciones marxistas, o «Uniones de Lucha», de  San Petersburgo, Moscú, Kiev, Yekaterinoslav, además de la  Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia (el Bund). A este congreso asistieron nueve delegados que aprobaron y publicaron un manifiesto fundacional.

Tras el triunfo de la Revolución de octubre de 1917, se realizó el séptimo Congreso del partido el 6 de marzo de 1918, que decidió transformarse en el Partido Comunista de Rusia (Bolchevique).

Pier Paolo Pasolini

Bolonia, Italia (1922 - 1975)

Pasolini es uno de los personajes más relevantes de la cultura europea de la segunda mitad del siglo XX. En todos los campos en los que se prodigó (poesía, novela, director y guionista de cine, ensayo, crítica cultural y social), su obra constituye un punto de referencia ineludible. Más conocido fuera de Italia por sus películas que por sus obras, Pasolini, que siempre se consideró poeta antes que cualquier otra cosa, fue un autor prolífico cuya carrera quedó truncada en 1975 al morir asesinado violentamente.

Nació en Bolonia en 1922, la ciudad más tradicionalmente de izquierdas de toda Italia, aunque su familia era originalmente del Friulí, una región en el noreste del país donde se habla el friulano, el idioma local. Pasolini, sin embargo, desarrolló buena parte de su obra en el más crudo tono y expresión de los mendigos y delincuentes de los suburbios romanos. Estudió historia del arte y literatura en Bolonia y trabajó como

En 1950 se trasladó a Roma, donde escribió,poemas y novelas sobre los barrios bajos y obreros de la capital. Sus dos novelas Chicos del arroyo (1955) y Una vida violenta (1959) le consagraron como novelista. En los años 50 inició sus vínculos con el mundo del cine, trabajando como actor y guionista. Su primera película como director la rodó en 1961, Accatone, una revisión de su propia novela Una vida violenta que narraba la vida de una prostituta en Roma.

El tema de la prostitución, una obsesión en la vida de Pasolini, continuó con su sentido "homenaje" a la genial actriz Anna Magnani, en la película Mamma Roma (1962) donde el retrato de los bajos fondos romanos resultaba excepcionalmente real. La fama internacional le llegó a mediados de los años 60 y en los 70 con una sucesión de filrns de gran impacto: El Evangelio según san Mateo (1964), una revisión directa y atrevida del Nuevo Testamento; Teorema (1968) el retrato de una familia burguesa; El Decameron (1971), Los cuentos de Canterbury (1973) y Las mil y una noches (1974), estos 3 últimos filrns basados en historias medievales que glorificaban la sexualidad inocente y el placer. profesor desde 1943 hasta 1949. Su primer libro Poesía a Casarsa, una colección de poemas, apareció en 1942. Desde joven, Pasolini se afilió al Partido Comunista Italiano aunque fue expulsado por su homosexualidad abierta y reconocida. A pesar de semejante contradicción, Pasolini siempre se consideré un comunista hasta el momento de su muerte.

Para algunos de los papeles en sus películas, Pasolini requería los servicios de actores no profesionales y siempre intentaba combinar el realismo, con conceptos revolucionarios, sexo, violencia y sadismo. Muchas de sus películas tienen una rara belleza inclasificable, que le ganó su reputación radical entre amigos y enemigos. Sin embargo, su carácter "católico marxista", tal como se autodefinía él mismo, le supuso una cierta impopularidad entre sus propios compañeros de izquierdas (por ejemplo, Pasolini siempre estuvo en contra de la ley del aborto y de las revueltas

estudiantiles de la época). Desde Porcile - (Pocilga) (1969), sus películas fueron cada vez más controvertidas. Su último film, salo o los 120 días de Sodoma (1975) relacionaba el fascismo con el sadismo en el entorno de los últimos años de la 2a Guerra Mundial en Italia. El 2 de noviembre de 1975 su cuerpo apareció muerto en un vertedero de la ciudad costera de Ostia, en las cercanías de Roma.

Murió asesinado elide noviembre de 1975 en Ostia (playa de las afueras de Roma) en un encuentro con jóvenes de la periferia. Se habla de asesinato debido a un complot, pero nunca se consiguió probar. El rumor se debió, seguramente, a que Pasolini fue un

personaje muy controvertido: homosexual, marxista, artista de enorme talento comprometido siempre con los avatares políticos y sociales de su tiempo. Su cuerpo apareció violentamente desfigurado.

Quí som | Contacte | Legal | Crèdits